Etický kódex volených zástupcov mesta Žilina

Úroveň diskusie v žilinskom mestskom zastupiteľstve dlhodobo klesá. Namiesto riešenia problémov občanov, viacerí poslanci opakovane sĺzavajú do osobných sporov, urážok a ponižovania kolegov v zastupiteľstve. Jednou z našich reakcií na tento negatívny vývoj je aj návrh etického kódexu poslanca, ktorý predkladáme na najbližšie mestské zastupiteľstvo a dnes si môžete prečítať aj vy.

Dôvera vo volených zástupcov v stredoeurópskom politickom priestore bola dlhé desaťročia naštrbovaná praktikami režimov, po spoločenskej zmene ich nahradili rovnako negatívne praktiky korupcie a klientelizmu. Predkladaný etický kódex sa snaží pomenovať morálne rámce, v rámci ktorých by sa volení zástupcovia mali pohybovať. Samotný etický kódex automaticky nezaručí ideálne správanie volených zástupcov, skúsenosti zo západných krajín však hovoria, že etické rámce (či už písané alebo nepísané) sa veľkou mierou podieľajú na menšej miere korupcie a významne zvyšujú percento odhaleného korupčného správania. Podmienkou ich úspechu je ochota komunity rámce dodržiavať, prísne oddeľovať súkromné a verejné záujmy a schopnosť prípadných vinníkov trestať.

Etický kódex nie len o korupcii, mal by definovať aj požiadavky na chovanie voleného zástupcu či už voči občanom, voči úradníkom ale aj voči ostatným zastupiteľom. Hlavným cieľom aplikovania etického kódexu by malo byť posilnenie dôveryhodnosti politika a jeho úradu.

 

Tento návrh etického kódexu vychádza z týchto základných princípov:

 

Volený zástupca by mal:

  • konať vo verejnom záujme
  • jednať tak aby neohrozil dôveryhodnosť svojho mandátu a úradu
  • mal by rešpektovať právomoci ostatných volených zástupcov a zamestnancov úradu
  • mal by predchádzať situáciám, keď by sa jeho súkromný záujem mohol dostať do rozporu   z verejným záujmom
  • ohlásiť stret záujmov, nezúčastňovať sa v takom prípade rokovania a zdržať sa hlasovania

Volený zástupca by nemal:

  • prijímať dary ani iné zvýhodnenia narušujúce nestranný prístup.
  • zneužívať informácie, ktoré získal pri výkone mandátu a to aj po jeho skončení

 

Plné znenie etického kódexu nájdete na tomto odkaze.

 

Pridaj komentár