I. Martinková: Na Vlčincoch pribudla posilňovňa pre seniorov

Vytvorenie vonkajšej posilňovne pre seniorov bolo jedným z mojich predvolebných sľubov. V Žiline takéto fitcentrum zatiaľ nebolo.  Cesta bola dlhá.  Začala prácou na potrebných dokumentoch  pre podklad k verejnému obstarávaniu. Išlo o zdokumentovanie jestvujúcich, či nejestvujúcich sietí v lokalite,   projekt,  výber strojov  za účasti odborníkov,  orientačný rozpočet, vyjadrenie zástupcu seniorov v lokalite.  Potom nastali rokovania s primátorom, prednostom mesta, ekonómom mesta. Na to nadviazala žiadosť o finančnú čiastku pre túto posilňovňu, kde som potrebovala podporu poslancov pri hlasovaní – to bol  najzložitejší proces.  Podarilo sa o jeden hlas. Dokonca sa zdržal aj jeden poslanec za  sídlisko Vlčince.  Aj Rada seniorov mala s uceleným fitcentrom pre  systematické posilnenie  celého tela problém. Navrhovali rozdeliť stroje, rozkúskovať systém a  rozmiestniť do rôznych častí mesta, čo bolo pre riadny účel  tohto zariadenia  neprijateľné.
Po odhlasovaní finančnej čiastky nastal čas realizácie, keďže som podala kompletný podklad na mesto, tento sa stal  aj podkladom pre verejné obstarávanie.  Sledovala som aj realizáciu diela. Stalo sa aj to, že  na miesto doniesli dva stroje inej farby ako ostané, reklamovala som to. S pani z investičného oddelenia sme boli na kolaudácii posilňovne, kde sme poukázali na nedostatky, ktoré sú v súčasnosti už odstránené.

Akcia otvorenia fitka bola super. Prítomný kolega mi povedal: „Pozri akí sú tí seniori nádherní.“ A mal pravdu.  Boli krásne vyobliekaní v pestrom športovom aj nešportovom oblečení, boli usmiati, zhovorčiví a bezprostrední.  Bolo ich tam prekvapujúco veľmi veľa.  Všetci sa tešili, sa im otvára možnosť aktívne odpočívať na vzduchu pri posilňovacích strojoch. Naši starší občania sú už novou generáciou seniorov.

Reportáž TV Markíza z otvárania posilňovne si môžete pozrieť tu.

Pridaj komentár