Peter Fiabáne: Podpora športu musí mať hlavu a pätu

Podarila sa super vec. V rozpočte mesta na budúci rok 2018 sa nám s kolegami poslancami po otvorenej komunikácii s vedením mesta podarilo presadiť moju iniciatívu na ďalšie navýšenie športových dotácií  v grantovom systéme mesta Žilina. Spolu s návrhom kolegu J. Juriša pôjde o celkovú sumu 350 000 EUR. Chcem sa touto cestou poďakovať kolegom z klubu Nezávislých a Srdce pre Žilinu za pomoc a podporu tejto myšlienky. Myslím si, že to je podpora, ktorú žilinské športové kluby pocítia. Zároveň je to výrazné posilnenie mestského grantového systému, ktorý úspešne funguje v Žiline už od roku 2004.  Mám z toho veľkú radosť, ale paradoxne nie(len) o tomto úspechu chcem dnes písať.

Na včerajšom (pondelok 04.12. 2017) zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline sme totiž hlasovali ešte o ďalšej dotácii pre žilinské športové kluby. Tá vyvolala v radoch športovej verejnosti aj medzi poslancami veľké vášne a ja cítim potrebu vysvetliť, prečo som ja a další kolegovia o tomto bode hlasovali, tak ako sme hlasovali. Išlo o návrh, ktorého účelom bolo zabezpečiť, aby bola športovým klubom v meste vyplatená ešte v tomto roku jednorazová dotácia nad rámec fungujúceho grantového systému. Išlo o sumu 362 tis. EUR. Podľa mňa veľmi pozitívna vec, jej spôsob realizácie bol ale do veľkej miery nešťastný. Celé to bolo navyše mediálne postavené takto: Buď poslanci podporia tento návrh, alebo sú proti športu. Takto podané je to dobré marketingové posolstvo – jasné a pochopiteľné pre verejnosť, ktorá nemá čas skúmať detaily. Až  na to, že to nie je to pravda a celá vec nie je zďaleka taká čiernobiela, ako bolo prezentované. Konkrétne argumenty uvádzam nižšie.

Som jednoznačným zástancom systémovej podpory športu v našom meste. Svoj vzťah k športu som aj ako mestský poslanec preukázal veľa krát v minulosti a vždy som bojoval za to, aby v Žiline podpora športu zo strany mesta rástla:

 • Spolu s P. Ničíkom sme vymysleli a presadili ešte v roku 2004 grantový systém mesta Žilina
 • v roku 2012 sme spolu s Petrom Zánickým a Ingrid Dolníkovou pripravili a navrhli súčasný transparentný systém hodnotenia žiadostí o športové dotácie. Doteraz voči tomuto systému nie sú zo strany klubov výhrady.
 • opäť spolu s Petrom Zánickým a Robom Kaššom sme do života uviedli vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Žilina
 • takto pred rokom som navrhol navýšenie športových dotácii mesta o 100% (na 120 000 EUR). Môj návrh poslanci aj vedenie mesta schválilo, aj vďaka tomu, že som to so všetkými stranami vopred poctivo odkomunikoval
 • peňazí v grantovom systéme by ale stále mohlo byť viac, preto som aj hlasoval ZA poslanecký návrh kolegu poslanca Petra Durmisa v júni tohto roku, na zvýšenie športových dotácií o 250 tis. EUR. Tento návrh nijako nemenil platný systém, bol dobrý, primátor uznesenie nepodpísal, ale jeho veto sme mohli opakovaným hlasovaním prelomiť. Namiesto toho bol do zastupiteľstva predložený spomínaný kontroverzný návrh na jednorazovú dotáciu pre kluby, mimo fungujúci grantový systém.

Športu sa venujem celý život, sám vediem športový klub a viem aké je zložité to ekonomicky utiahnuť v súčasných slovenských podmienkach. Takýto druh finančnej podpory je pre naše kluby a decká, ktoré v nich športujú veľmi prínosný. Napriek tomu sa náš plavecký klub Nereus do tejto jednorazovej dotačnej výzvy nezapojil a ako poslanec som tento návrh s čistým svedomím podporiť nemohol. Nechcem spochybniť jeho pozitívny úmysel – navýšiť financie pre žilinský šport. So všetkým ostatným okolo som sa však pri najlepšej vôli nevedel stotožniť.

Tu sú dôvody pre môj nesúhlas:

 • podmienky podávania žiadostí neboli celkom jasné, viaceré kluby nepriložili rozpočet, pretože o takejto podmienke nevedeli, čo ich pri hodnotení poškodilo,
 • výzva na predkladanie žiadostí o financie nebola oficiálne a dostatočne zverejnená, neboli oslovené všetky športové kluby,
 • ignoroval sa v Žiline platný, transparentný systém hodnotenia prijatých žiadostí
 • neprebehla komunikácia pri príprave návrhu s príslušným odborom kultúry a športu mestského úradu, čo viedlo k vyššie uvedeným nedostatkom.
 • niektoré kluby môžu prejaviť pochybnosti nad transparentným a kompetentným rozdelením finančných prostriedkov. Poslanci rozhodli vo veľmi krátkom čase, z hodnotenia neexistuje zápis, nehovoriac o možnom konflikte záujmov niektorých hodnotiteľov. (Opäť platí, že si nemyslím, že za týmito chybami je zlý úmysel, len nedotiahnutá príprava návrhu)
 • termín zúčtovania dotácie (do 20. decembra tohto roku) nedáva žiadny priestor na odstránenie nedostatkov pri vyúčtovaní dotácie, krátkosť času môže spôsobiť pri vyúčtovaní chyby – a následne hrozby vrátenia pridelených prostriedkov.

A výsledok?

Napriek dobrému počiatočnému úmyslu takmer došlo k podkopaniu dobre nastaveného grantového systému a systému prideľovania športových dotácií a výsledkom je rozdelená športová verejnosť, rozdelené mestské zastupiteľstvo, konflikt medzi športovými klubmi a pracovníkmi odboru športu, vzájomné obviňovanie,…a to celé v podstate zbytočne.

My športovci by sme mali držať spolu, tak to cítim aj ja. Ale mali by sme v prvom rade trvať na tom, aby sa zápas hral fér. Preto som za tento návrh nehlasoval. Nepovažujem ho za správny a odmietam aj ten spôsob marketingu, ktorý postavil celú vec na hranu a nútil nás, mestských poslancov, prijať riešenie so zle nastavenými pravidlami. Pevne verím, že táto skúsenosť nám bude ponaučením a v budúcnosti sa budú návrhy tohto druhu pripravovať spôsobom, ktorý posunie žilinský šport vpred a bude ľudí viac spájať ako rozdeľovať.

 

Pridaj komentár