Poslanci z mestskej časti Hájik nelenili

Zdroj foto: Žilina Gallery

Poslancom vol. obv. č.5 sa v spolupráci s vedením mesta darí vo veľkej miere presadzovať požiadavky na zvýšenie životnej úrovne obyvateľov na sídlisku Hájik. Sídlisko má veľký problém s parkovaním, a je to beh na dlhú trať, ale čo sa iných mestských častí týka, na Hájiku sme najďalej s projektovou dokumentáciou pre výstavbu parkovacieho domu s kapacitou cca 200 miest a veríme, že prvý Parkovací dom v Žiline bude stáť na Hájiku.

Začala sa obnova poškodených chodníkov na Hájiku. Pomaličky meníme zničené lavičky na celom Hájiku. Z pohotovostného poslaneckého fondu podporujeme športové, kultúrne ale aj komunitné aktivity občanov Hájika. S pomocou OZ Hájik deťom, MÚ a firmy Erpos sme zabezpečili mobiliár všetkých športových plôch na Hájiku podľa potreby. Veľké futbalové bránky na ul M. Bela, malé futbalové bránky na ul. Baničova, Stodolová a Jedlíková. Tyče a siete na volejbal a nohejbal na ul. Dadanová a Stodolová.

Sme radi, keď na Workoutovom ihrisku cvičí kopa detí, stále bombardujeme Mestský úrad, aby sa dobudovala trávnatá plocha pri Korze, kde plánujeme vybudovať športový areál na tráve. Dali sme osadiť pre deti lezeckú stenu na ul. Lanuriena. Na základe Vašich podnetov žiadame opravy a údržby detských ihrísk a preliezok. Sme radi, že deti a mládež môžu svoj prázdninový čas plnohodnotne tráviť na všetkých športoviskách na Hájiku.

A na záver – priatelia apelujeme na Vás, aby ste Vy apelovali na svoje deti, blízkych a priateľov, aby sme sa k nášmu životnému prostrediu správali šetrne a s úctou. Lebo ako si ustelieme, tak si ľahneme 😉

Ľubomír Plešinger

Pridaj komentár