Primátor stráca posledné zábrany, pristupuje k cenzúre.

Primátor Igor Choma sa rozhodol nerešpektovať rokovací poriadok a odmietol verejnosti sprístupniť záznam z posledného rokovania Mestského zastupiteľstva (MZ) v Žiline. Stalo sa tak len pár dní po tom, ako po internete začala kolovať nahrávka z predošlého zastupiteľstva, na ktorej za potlesku viceprimátora Gromu primátor oznamuje poskytovanie bezplatných kurzov plávania, ako hrozbu pre plaveckú školu nepohodlného poslanca Petra Fiabáne.

V pondelok, 9. októbra 2017 sa v Žiline uskutočnilo mimoriadne Mestské zastupiteľstvo. Počas jeho priebehu oznámil primátor Igor Choma, že nepovolil online prenos zo zastupiteľstva. Dokonca sa vyjadril, že nepovolí, ani zverejnenie záznamu na internetovej stránke mesta, kým sa neuskutočnia voľby do Žilinského samosprávneho kraja. Na toto rozhodnutie vopred občanov neupozornil a tak sa mnohí zbytočne snažili naladiť priamy prenos zo zastupiteľstva, aj keď je tento platený z ich daní. Primátor dokonca avizoval, že nepovolí ani odvysielanie priameho prenosu z najbližšieho riadneho MZ, ktoré je naplánované na 30. októbra 2017.

Podľa názoru poslancov poslaneckého klubu NEKA (nezávislí žilinskí poslanci) a Srdce pre Žilinu, primátor Igor Choma nielenže nemá pre takéto konanie oporu v žiadnom zákone či uznesení, ale svojvoľne porušil rokovací poriadok, ktorý by mal predovšetkým on ako prvý muž mesta rešpektovať a dodržiavať. Je to veľmi zlý signál všetkým Žilinčanom, že netreba dodržiavať zákony.

Rokovací poriadok schválený poslancami MZ v Žiline hovorí:
„Účasť verejnosti na zasadnutí mestského zastupiteľstva je zabezpečená aj prostredníctvom priameho on-line video prenosu zverejneného na internetovej stránke mesta. Z každého zasadnutia mestského zastupiteľstva sa vyhotovuje videozáznam, ktorý sa zverejňuje na internetovej stránke mesta“.

Primátor Choma ide aj nad rámec Zákona o voľbách do orgánov samosprávnych krajov. Takéto jeho aktivity vyvolávajú podozrenie, že sú účelové, že ich cieľom je neférovo obmedziť či cenzurovať šírenie informácií zo zasadnutí MZ. Totalitné potláčanie slobodného šírenia informácií je veľmi nebezpečné, pretože demonštruje aroganciu a moc politika, ktorý otvorene ignoruje zákon. Akoby chcel povedať: „Ja som tu zákon a vy budete robiť, ako vám ja rozkážem“.

Primátor Igor Choma spolu s viceprimátorom Gromom aj v iných prípadoch pod rôznymi zámienkami odopierajú objektívne informovanie verejnosti o dianí v meste, urážajú svojich politických oponentov a vytvárajú atmosféru strachu. Takého správanie považujeme za neakceptovateľné. Keďže nemáme čo skrývať a myslíme si, že Žilinčania sú dostatočne múdri na to, aby si vytvorili vlastný názor z toho čo vidia a počujú, požadujeme okamžité zrušenie cenzúry, okamžité zverejnenie záznamu z posledného mimoriadneho zastupiteľstva, ako aj chlapské slovo, že online prenos a následný záznam budú zabezpečené na všetkých nasledujúcich rokovaniach mestského zastupiteľstva – aj 30. októbra 2017.

 
Poslanci Mestského zastupiteľstva v Žiline: Peter Bačinský, Jozef Badžgoň, Martin Barčík, Lubo Bechný Peter Cibulka, Peter Durmis, Peter Fiabáne, Ludmila Chodelková, Jozef Juriš, Martin Kapitulík, Dušan Maňák, Ján Ničík, Peter Ničík, Ľuboš Plešinger, Miroslav Sokol, Marián Zrník

Pridaj komentár