Volebný program pre obvod č. 3 – Solinky

  • Solinky DOPRAVA a PARKOVANIE

▪ pokračovanie v rekonštrukcii ciest, chodníkov a parkovísk

▪ vytvorenie nových parkovacích miest

▪ zlepšenie plynulosti a organizácie dopravy

  • Solinky ČISTOTA a ZELEŇ

▪ pravidelná údržba verejných priestorov a zelene

▪ kvalitnejšie a častejšie kosenie a čistenie verejných priestorov

▪ úprava stojísk na separovaný odpad

  • Solinky NÁŠ DOMOV

▪ podpora rodín, najmä mladých a viacdetných

▪ pochôdzkový systém – „Policajt náš ochranca“

▪ starostlivosť o seniorov, denný stacionár