Volebný program pre obvod č. 8 – Brodno, Budatín, Mojš.Lúčka, Pov.Chlmec, Strážov, Vranie, Zádubnie, Zástranie

  •   náš obvod s  BEZPEČNOU DOPRAVOU

▪ rekonštrukcia ciest, chodníkov a zastávok MHD

▪ osadenie nových dopravných značení, meračov rýchlosti

▪ upokojenie dopravy v obytných zónach, väčšia a účinnejšia kontrola

  •    náš obvod ČISTÝ a ZELENÝ

▪ systematickejšia údržba a kontrola verejných priestorov a zelene

▪ vytvorenie pracovných skupín s miestnych obyvateľov

▪ cintoríny údržba, chodníky, osvetlenie, dostupnosť vody

  •    náš obvod PRE POHODU BÝVANIA a BEZPEČIA

▪ plyn, kanalizácia, vodovod pre každého

▪ vytvorenie v obvodoch námestí, centier pre stretávanie, odpočinok

▪ revitalizácia a nové priestory pre voľno-časové aktivity a šport

▪ program „Poznaj svojho policajta“