Adam Šarišský

ZA mladých v našom meste

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Hájik – č. 15

Adam študuje podnikanie vo financiách na City University of Seattle. Komunálnu politiku sleduje už od strednej školy a záleží mu na správnom fungovaní nášho mesta. Ako sám hovorí, už ako malého chlapca ho formovala farnosť Žilina – Hájik, kde sa naučil mnohým hodnotám pre každodenný život. Dnes pôsobí vo farnosti ako animátor a pravidelne pomáha pri organizovaní táborov pre deti. Od roku 2019 prebral organizáciu vianočných trhov na Hájiku. Naše trhy vďaka tomu navštívili známi hudobní hostia zo Slovenska a Česka.

„Mojou víziou je spojiť sily mladých, ambicióznych ľudí na našom sídlisku a vytvoriť z neho atraktívne, pre rodiny vhodné miesto. Chcem sa zamerať na riešenie problému s parkovaním, pretože vozidlá často blokujú cestnú komunikáciu a znemožňujú prejazd hasičskej techniky. Mojím cieľom je obnovenie projektu a realizácie parkovacieho domu na Hájiku a revitalizácia zelene na schladenie rozpálených ulíc mesta. Taktiež by som sa zameral na vybudovanie prepojených cyklochodníkov medzi sídliskom a mestom, ktoré by neohrozovali chodcov a samotných cyklistov. Mojou veľkou snahou bude oživenie kultúrnych podujatí na našom sídlisku pre deti a aj starších. Mesto Žilina je srdce severu, preto sa snažme, aby správne fungovalo.”