Hlavný program Klubu za ZA

ZELENŠIA, MODERNEJŠIA A SPRAVODLIVEJŠIA ŽILINA

Zelená a zdravá Žilina

 • Čisté mesto – absolútna priorita.
 • Udržiavané zelené plochy bez vyjazdených koľají a s novou výsadbou zelene.
 • Premena vnútroblokov na vysunuté obývačky – miesta stretávania sa, kde chceme tráviť čas so susedmi a priateľmi.
 • Budovanie komunitných záhrad, sadov a parkov.
 • Obmedzenie dopravy v centre mesta na úkor ekologickej prepravy a peších riešení.
 • Už konečne zakrútiť krkom vandalizmu v meste.
 • Vonkajšie športoviská na každom kroku.
 • Nové komunitné telocvične a tréningové haly.
 • Zapustené kontajnery, ekologické a čisté kontajnerové stojiská.

Moderná a funkčná Žilina

 • Inteligentné osvetlenie všetkých ulíc v meste.
 • Monitoring kanalizácie. Koniec „vytápania“ budov hlavne v centre mesta.
 • Navýšenie počtu kamerových systémov na kritických miestach.
 • Rozšírenie pojazdných dielní ako rýchlych zásahových jednotiek na drobné úpravy v meste.
 • V územnom pláne jasne zadefinovať nové funkčné časti určené na výstavbu a rozvoj mesta. Dosť bolo zahusťovačiek!
 • Spolupráca s developermi na výstavbe nových ciest či chodníkov. Takto je to fér.
 • Miesto musí požadovať a prijímať od firiem len kvalitnú a dokončenú prácu.
 • Urgentné a okamžité nastavenie parkovacej politiky v meste, ktoré bude zvýhodňovať rezidentov. Peniaze z parkovania v meste do rúk Žilinčanov.

Spravodlivá a sociálna Žilina

 • Navýšenie opatrovateľských služieb, zatraktívnenie práce opatrovateliek. Aby naši seniori mohli byť čím najdlhšie medzi svojimi.
 • Zapojenie seniorov do starostlivosti o mesto. Seniorské hliadky na sídliskách – pomoc pri udržiavaní poriadku a čistoty.
 • Čierne stavby a nelegálne billboardy musia zmiznúť z mesta.
 • Navýšenie fondov pomoci pre sociálne slabších.
 • Výstavba nových nájomných bytov a domov dôchodcov.
 • Návrat „stratených“ pozemkov a majetku do rúk mesta!!!
 • Informovanie verejnosti o investičných projektoch formou vizualizácií.
 • Všetky informácie o procesoch v meste na webe.
 • Koniec poslaneckým biznisom na úkor mesta.
 • Zapojenie verejnosti do rozhodovacieho procesu mesta pri dôležitých projektoch formou miestneho referenda.
MIRIAM
ŠUTEKOVÁ

ZA fungujúce mesto bez lobistických skupín

VANDA
TUCHYŇOVÁ

ZA službu bez osobného prospechu a biznisu

MIROSLAV
SOKOL

ZA Žilinu, bez populizmu

ĽUBOMÍR
BECHNÝ

ZA Žilinu, v ktorej sa nikto necíti vylúčený

FRANTIŠEK
TALAPKA

ZA Žilinu, v ktorej sa dá zaparkovať

SOŇA
TURČÁNYIOVÁ

ZA dôstojný život seniorov a mesto, ktoré napreduje

DUŠAN
MAŇÁK

ZA Žilinu, pre ktorú môžeš niečo urobiť TY

ZUZANA
BALOGOVÁ

ZA stromy a kvety v meste

MARIÁN
PLACEK

ZA rozumné nakladanie s majetkom mesta

JÁN
GÁLIK

ZA mesto bez vandalizmu a v službe rodinám

ADAM
ŠARIŠSKÝ

ZA mladých v našom mesteChcete sa na niečo opýtať?

Kontaktuje nás s

poslaneckyklubzaza@gmail.com