Program pre volebný obvod – Hliny

Ak dostaneme Vašu dôveru aj v nasledujúcom volebnom období, chceli by sme pre náš obvod dosiahnuť:

  • Zapojiť občanov do rozhodovania o veľkých investičných projektoch v obvode prostredníctvom miestneho referenda
  • Zvýšiť prísun financií z mestského rozpočtu do obvodu na základe počtu obyvateľov
  • Riešiť problém s rýchlym internetovým pripojením
  • Zamerať sa na opravy poruchovej kanalizácie
  • Prioritne investovať do realizácie, opravy a údržby chodníkov a ciest systémovo nastaviť údržbu plôch zelene a verejného osvetlenia
  • Realizovať pripravené projekty nových parkovísk
  • Zriadiť na Hlinách denný stacionár pre seniorov
  • Dokončiť záchranu potoka Všivák a vrátiť do neho život

Soňa Turčányiová

ZA dôstojný život seniorov a mesto, ktoré napreduje

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Bôrik, Hliny V – VIII, Malá Praha č. 23

Kandidátske číslo do Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina č. 101

Dušan Maňák

ZA Žilinu, pre ktorú môžeš niečo urobiť TY

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva – Bôriky Hliny V – VIII, Malá Praha č. 15

Chcete sa na niečo opýtať?

Kontaktuje nás s

poslaneckyklubzaza@gmail.com