Program pre volebný obvod – Staré mesto

Ak dostaneme vašu dôveru, budeme sa v našom obvode snažiť:

 • Aby sa verejný priestor stal miestom, kde máme chuť sa spolu stretávať
 • Aby dažďová voda z mestských budov bola zachytená a využitá
 • Aby sa budovanie vodepriepustných plôch na verejných športoviskách a parkoviskách stalo štandardom
 • Aby Žilina bola mesto plné kvetov, živých plotov, stromov a kríkov vhodných do mestského prostredia
 • Aby sa námestie T. G. Masaryka už konečne stalo parkom
 • Aby sme Sadu SNP, pôvodne Miléniovému parku zo zač. 20. st., vrátili jeho dôstojnosť a noblesu
 • Aby o obnove a tvorbe verejných priestranstiev rozhodovali priamo občania dotknutých ulíc
 • Aby sme do procesu estetizácie mesta zapojili študentov z umeleckých a záhradníckych škôl
 • Aby vznikli ďalšie komunitné záhrady
 • Aby nechýbalo osvetlenie na Sihoti a na Tichej
 • Aby zmizli z mesta nelegálne skládky
 • Aby Žilina nebola vzorkovníkom povrchov, ale dlažba mala jednotný dizajn
 • Aby sa v starom meste uzamykali smetné koše a ich okolie sa pravidelne čistilo
 • Aby sa začali už riešiť „stojaté“ mláky v uliciach
 • Aby sa vymedzili priestory na psie venčoviská

Zuzana Balogová

ZA stromy a kvety v meste

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Hliny I – IV, Staré mesto č. 1

Marián Placek

ZA rozumné nakladanie s majetkom mesta

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Hliny I – IV, Staré mesto – číslo 18

Chcete sa na niečo opýtať?

Kontaktuje nás s

poslaneckyklubzaza@gmail.com