Program pre volebný obvod – Hájik

Ak dostaneme vašu dôveru, chceme si na Hájiku „posvietiť“ na:

 • Budovanie nových cyklotrás
 • Vznik vonkajších cvičísk pre mladých
 • Realizáciu oddychových zón s fontánami a výstavbou stromov
 • Vytvorenie nových turistických chodníkov
 • Revitalizáciu vonkajších priestranstiev medzi panelákmi
 • Vybudovanie letného kina, kde sa budú môcť organizovať aj kultúrne podujatia
 • Postavenie rekreačnej vyhliadky nad Hájikom – vytvorenie náučných chodníkov pre rodiny s deťmi
 • Podporenie organizácie parkovania vyznačením parkovacích miest
 • Tvorbu nových parkovacích plôch
 • Nainštalovanie kamerového systému na serpentínach
 • Odstránenie grafitov z panelákov a budov a vytvorenie priestoru pre umelecké grafity
 • A samozrejme diviaky

Ján Gálik

ZA mesto bez vandalizmu a v službe rodinám

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Hájik č. 2

Adam Šarišský

ZA mladých v našom meste

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Hájik č. 15

Chcete sa na niečo opýtať?

Kontaktuje nás s

poslaneckyklubzaza@gmail.com