Program pre volebný obvod – Solinky

Solinky – miesto ODDYCHU A ZELENE

 • Zasadíme sa za vybudovanie oddychovej zóny „Zelené námestie“, ktorá sa stane osviežujúcou oázou v centre Soliniek
 • Budeme presadzovať, aby sa mesto staralo o zeleň a verejný priestor v čase, keď je to potrebné
 • Budeme pokračovať v zveľaďovaní detských ihrísk, pieskovísk a športovísk

Solinky – miesto, kde je RADOSŤ sa prechádzať a byť

 • Nezvoľníme v tempe rekonštrukcií chodníkov – veríme, že zrýchlime
 • Pridáme lavičky pre mamičky a nielen pre ne
 • Seniorom v zariadení Úsmev chceme vyčariť úsmev rekonštrukciou výťahov a zateplením budovy

Solinky – miesto, kde sa dá ZAPARKOVAŤ

 • Podporíme vybudovanie minimálne 100 nových parkovacích miest na Solinkách
 • Budeme za taký poriadok v parkovaní, ktorý zvýhodní obyvateľov Soliniek
 • Budeme presadzovať moderný systém na správu parkovania, aby sa formality dali vybaviť z pohodlia domova.

Solinky – miesto, kde poslanci KOMUNIKUJÚ s občanmi

 • Môžete sa na nás obrátiť vždy, keď máte nápad na zlepšenie nášho spoločného DOMOVA
 • Radi si s Vami prediskutujeme vaše požiadavky a pripomienky

Ľubomír Bechný

ZA Žilinu, v ktorej sa nikto necíti vylúčený

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Solinky č. 1

Kandidátske číslo do Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina č. 8

František Talapka

ZA Žilinu, v ktorej sa dá zaparkovať

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Solinky č. 20

Miroslav Sokol

ZA Žilinu, bez populizmu

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva – Solinky – číslo 18

Kandidátske číslo do Žilinského samosprávneho kraja – 95

Chcete sa na niečo opýtať?

Kontaktuje nás s

poslaneckyklubzaza@gmail.com