Ing. arch. Dušan Maňák

ZA Žilinu, pre ktorú môžeš niečo urobiť TY

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha č. 15

Dušan je človek s bohatými skúsenosťami. Po tom, ako vyštudoval architektúru v Bratislave, ostal aj naďalej verný domovine Žiline, kde sa oženil a s manželkou vychoval dve dcéry. Tie takisto žijú v Žiline a priniesli mu do života 5 vnúčat. Dušanov profesijný život môžeme považovať za mimoriadne aktívny. Väčšinu života pracoval ako architekt. Práve táto práca mu priniesla mnoho skúseností, vďaka čomu rozumie problematike rozvoja nášho mesta a má reálnu víziu jeho budúcnosti. Okrem toho je už dlhých 32 rokov poslancom mestského zastupiteľstva v Žiline. Za tieto tri desaťročia bol svedkom mnohých rozhodnutí, ktoré boli pre Žilinu dobré, ale aj škodlivé. Nikdy sa nebál proti nim verejne vystúpiť. Jeho práca poslanca je jasným dôkazom, že záujem občanov stavia vždy na prvé miesto pred záujem vlastný.

„Po roku 1989 sa tvorba územného plánu dostala do pôsobnosti samospráv. Táto skutočnosť ma motivovala vstúpiť do komunálnej politiky. Od roku 1990 som až doteraz nepretržite poslancom mestského zastupiteľstva. Zažil som pôsobenie všetkých doterajších primátorov. Bol som svedkom toho ako nezmyselnými zásahmi naše mesto upadalo. Vždy, keď sa naše mesto uberalo týmto smerom a bolo evidentné, že rozhodnutia primátora škodia mestu a naším obyvateľom, tak som sa nebál verejne protestovať. Môžem konštatovať, že niektoré zlé rozhodnutia z minulosti cítime dodnes. Napriek tomu všetkému si myslím, že Žilina má stále potenciál svoje problémy vyriešiť a zlepšiť tým život nám všetkým. Preto kandidujem za nezávislého poslanca so skupinou ľudí, ktorých si vážim, s ktorými sa nám podarilo presadiť množstvo poslaneckých návrhov a o ktorých viem, že im osud nášho mesta nie je ľahostajný.“