Ing. František Talapka

ZA Žilinu, v ktorej sa dá zaparkovať

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Solinky č. 20

František vyštudoval technickú kybernetiku na VŠDS v Žiline a v súčasnosti pracuje v oblasti vývoja softvéru pre dopravu. Dobrovoľníctvo má pre neho dôležitú rolu v živote. Podieľa sa na dobrovoľníckych aktivitách vo Farnosti Dobrého pastiera na Solinkách. Od roku 2018 je aj poslancom mestského zastupiteľstva. Tu sa venuje najmä oblasti dopravy a zlepšeniu chodeckej infraštruktúry. Počas posledných štyroch rokov podal viacero uznesení na urýchlenie riešenia parkovania na sídliskách. Okrem toho prispel aj k renovácií detských ihrísk, športových ihrísk, výsadbe stromov a mnoho ďalšieho.

„Ak dostanem od Vás dôveru aj do budúcnosti, budem pokračovať v aktivitách na skvalitnenie a skultúrnenie prostredia nielen na Solinkách, ale aj v celom meste. Tiež sa budem zasadzovať za to, aby práce, ktoré robí mesto, boli vykonávané kvalitne, správne a dôsledne. Jedná sa najmä o kosenie, čistenie, údržbu verejných priestranstiev a komunikácií, asfaltovanie, úpravy po rozkopávkach. Aktuálne sa na Solinkách pripravuje projekt, na ktorý sa obzvlášť teším: vytvorí sa oddychová zóna s vodným prvkom – Zelené námestie pri Bille. V súčasnosti sa projektuje a verím, že čoskoro sa ho podarí zrealizovať.”