Ján Gálik

ZA mesto bez vandalizmu a v službe rodinám

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Hájik č. 2

Jána môžete stretnúť v našom Regionálnom centre autistov. Práve tu pracuje ako koordinátor. Muž s veľkým srdcom a chuťou pomáhať aj zdravotne znevýhodneným. K tejto práci ho priviedla motivácia starať sa o slabších a pridať pomocnú ruku k dobrej veci. Dianie v našom meste mu nie ľahostajné a preto sa rozhodol zapojiť do komunálnej politiky. Trápi ho vandalizmus, ktorý sa častokrát nachádza na našich sídliskách. Bezpečné prostredie patrí medzi jeho priority. Podporuje rekonštrukciu detských ihrísk, verejných športových plôch, či zavedenie parkovacej politiky.

„Jána môžete stretnúť v našom Regionálnom centre autistov. Práve tu pracuje ako koordinátor. Muž s veľkým srdcom a chuťou pomáhať aj zdravotne znevýhodneným. K tejto práci ho priviedla motivácia starať sa o slabších a pridať pomocnú ruku k dobrej veci. Dianie v našom meste mu nie ľahostajné a preto sa rozhodol zapojiť do komunálnej politiky. Trápi ho vandalizmus, ktorý sa častokrát nachádza na našich sídliskách. Bezpečné prostredie patrí medzi jeho priority. Podporuje rekonštrukciu detských ihrísk, verejných športových plôch, či zavedenie parkovacej politiky.”