Ing. Miroslav Sokol

ZA Žilinu bez populizmu

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Solinky č. 18

Kandidátske číslo do Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina č. 95

Miroslavov život je spätý so Žilinou. Vyštudoval tu elektrotechniku na Žilinskej univerzite a v súčasnosti pracuje ako obchodno-technický zástupca pre Slovensko a Česko v nadnárodnej firme. Narodil sa tu, oženil sa a v súčasnosti vychováva 4 deti. Rodina je pre neho stavebným

kameňom života. Aj to je jeden z dôvodov, prečo ako poslanec mestského zastupiteľstva presadzuje sociálnu politiku pre rodiny.

V poslednom volebnom období podal viacero podnetov na zlepšenie činnosti mesta v oblasti investícií a pomoci viacdetným rodinám. Taktiež sa zasadil o zlepšenie ciest a verejných priestorov na Solinkách. Miroslav považuje za dôležité vytvárať najlepšie podmienky pre ďalšie generácie a motiváciu zostať žiť v našom meste aj v dospelosti.

„Kandidujem, pretože chcem byť prítomný pri tvorbe novej parkovacej politiky mesta. Chcem tiež podporiť snahu, aby Žilina bola viac ústretová k mladým rodinám. Mojim cieľom je, aby tieto dve oblasti fungovali správne. Len tak môžu byť naši občania spokojní. V neposlednom rade ma ku kandidatúre pritiahla aj odborná úroveň spolupráce s mojimi kolegami v klube Za ZA.”