Mgr. Ing. Soňa Turčányiová

ZA dôstojný život seniorov a mesto, ktoré napreduje

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Bôrik, Hliny V-VIII, Malá Praha č. 23

Kandidátske číslo do Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina č. 101

Soňa je rodená Žilinčanka. Je vydatá a má dve deti. Vyštudovala ekonómiu v Prahe a právo v Bratislave. Väčšinu svojho profesijného života sa venovala obchodu a službám v rôznych súkromných spoločnostiach. Je aktivistkou od roku 2005, kedy bojovala za záchranu zelene v Bôrickom parku a na námestí Ľ. Štúra a proti zatrubneniu potoka Všivák. V období rokov 2006 – 2010 bola mestskou poslankyňou. Jeseň života je dôležitá a netreba zabúdať na našich najstarších. Aj z tohto dôvodu založila občianske združenie, ktoré poskytuje poradenstvo a služby žilinským seniorom. Jednou z jej priorít je priniesť do obvodu viac financií na realizáciu potrebných projektov. Najmä na zlepšenie mobility, ochranu zelene, dostupnosť sociálnych služieb a nové dopravné riešenia. Hovorí, že je dôležité, aby mesto vo zvýšenej miere čerpalo eurofondy. Ďalší problém vidí v nedostupnosti optického internetu pre obyvateľov Bôrika a zanedbanej infraštruktúre.

„Niekoľko rokov som pracovala v zahraničí. Práve návrat do Žiliny mi otvoril oči, aké je naše mesto špinavé a architektonicky zdeformované v porovnaní s inými mestami. Povedala som si, že lepšie než kritizovať, bude priložiť ruky k spoločnému dielu. A tak som sa rozhodla znovu vstúpiť do komunálnej politiky. Žilina má obrovský potenciál ekonomického rastu, avšak jeho trvalá udržateľnosť je podmienkou zachovania kvality života jej obyvateľov. Poďme ju spoločne zlepšiť!”