Vanda Tuchyňová

ZA službu bez osobného prospechu a biznisu

Kandidátske číslo do mestského zastupiteľstva za obvod Vlčince č. 28

Kandidátske číslo do Žilinského samosprávneho kraja za okres Žilina č. 100

Celoživotným záujmom Vandy je hľadanie pravdy a zápas o spravodlivosť. Po ukončení gymnázia vyštudovala Masarykovu univerzitu v Brne v odbore mediálne štúdiá a žurnalistika. Viac ako 15 rokov pracovala pre Slovenský rozhlas, neskôr RTVS, kde sa zameriavala na regionálne, prevažne investigatívne témy. Za to bola viackrát ocenená prestížnou Novinárskou cenou. Jej zápas v oblasti odhaľovania osobných a spoločenských krívd, či zneužívania verejných zdrojov vyústil v založenie občianskeho združenia OZ Proti korupcii v Žiline. Tu spolu s kolegami vytvorila nový priestor na systémové odhaľovanie verejných konfliktov politikov, záujmových skupín a jednotlivcov. Dnes pracuje ako asistentka poslankyne Národnej rady SR. Je zároveň členkou OZ Papavero, ktoré sa už niekoľko rokov snaží zveľaďovať verejný priestor v Žiline.

“Mesto Žilina môže slúžiť ľuďom v plnej miere a Žilinčania sa môžu v ňom naozaj cítiť dobre, ak je mesto dobre riadené. Doterajšie roky a skúsenosti ukázali, že sa podarilo ušetriť množstvo peňazí a mestského majetku, ak sú v zastupiteľstve ľudia, ktorých skutočnou túžbou nie je biznis, osobné ciele a peniaze, ale čisto záujem občanov. Poslanci, ktorí sa neboja konfliktov, verejných ťažkých zápasov, ktorí majú odvahu prehovoriť, aj keď idú proti väčšine a silným záujmom. Želám si, aby sme v tomto smere posunuli Žilinu opäť k lepšiemu. Lebo ak sa verejný čistý záujem spojí s odbornosťou, Žilinčania reálne pocítia, že sa im v meste žije a pracuje dobre.”